無料ガイドブック
申し込み
お問い合わせ
MAKOA ブログ

森の神様Lakaへの祈り

Noho ana ke akua i ka nahelehele
i ālai ‘ia e ke kī‘ohu‘ohu
e ka ua koko
E nā kino malu i ka lani, malu e hoe
E ho‘oulu mai ana ‘o Laka
i kona mau kahu
‘O mākou, ‘o mākou nō, a